Diagnostyka laboratoryjna

Badania diagnostyczne- laboratoryjne odgrywają ważną rolę w dbaniu o własne zdrowie, to doskonały sposób kontrolowania stanu swojego zdrowia.

Wyniki badań krwi stanowią nieocenioną pomoc dla lekarza w diagnozowaniu i monitorowaniu postępów leczenia.

Profilaktyka.

Profilaktyczne badania krwi powinno się wykonywać raz w roku – w większości przypadków daje to możliwość wczesnego wykrycia niepokojących procesów zachodzących w organizmie. O ich zlecenie można poprosić lekarza, jednakże obecnie można, a nawet trzeba o zdrowie troszczyć się samemu.  Badania nie są drogie, kłopotliwe czy czasochłonne – wystarczy przyjść (przy większości badań na czczo) do Punktu Pobrań. Jeśli uda się uniknąć lub wcześnie wykryć rozwijającą się chorobę, wydane pieniądze zwracają się wielokrotnie.

Przygotowanie do badań laboratoryjnych wykonywanych z krwi (zalecenia):

Pora dnia.

Zaleca się, by do pobrania krwi do rutynowych badań zgłaszać się w godzinach rannych (7:00-11:00). W niektórych badaniach dopuszcza się możliwość pobierania krwi w innych porach. Zaleca się (o ile nie ma innych wskazań), by przed pobraniem próbki krwi zachować ok. 12 godzinną przerwę w spożywaniu posiłków. Optymalnie, ostatni posiłek poprzedniego dnia powinien być spożyty ok. godz. 18:00. W dni poprzedzającym badanie należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu. Przed badaniem dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

 

Inne czynniki (wysiłek, leki, zioła).

Z zasady badań nie powinno się wykonywać po nieprzespanej nocy i forsownym wysiłku. O ile nie ma specjalnych wskazań, bezpośrednio przed pobraniem unikać wysiłku i stresu, nie palić. Wskazany jest krótki odpoczynek.
W przypadku niemowląt i małych dzieci, przed pobraniem krwi dopuszczalne jest podanie lekkiego posiłku. Wyjątek stanowi oznaczenie stężenia glukozy. W celu oznaczeń stężenia leku, próbki krwi należy pobierać przed przyjęciem dawki porannej lub w szczycie wchłaniania (maksymalne stężenie), zgodnie z zaleceniem lekarza. Należy poinformować pobierającego krew o stosowaniu preparatów ziołowych, który mogą wpływać na metabolizm leku.

 

W tabeli przedstawiono warunki pobierania krwi w celu oznaczania określonych parametrów:

Pobierać na czczo z uwagi na zmiany po posiłku: Pobierać rano z uwagi na rytm dobowy: Zalecane pobieranie rano na czczo:
Glukoza Żelazo Parametry koagulologiczne (PT, APTT, fibrynogen)
Test tolerancji glukozy Fosfor Magnez
Insulina Potas Wapń
Peptyd C Cynk Mocznik
Parametry gospodarki lipidowej (TG, HDL) Miedź Kreatynina
Żelazo Kortyzol Kwas moczowy
Fosfor Aldosteron Prolaktyna
Kortyzol ACTH Białko całkowite
Kwas foliowy Prolaktyna Bilirubina
FSH AST
LH ALT
TSH ALP
Estriol LDH
Hormon wzrostu Morfologia krwi obwodowej
PTH OB
Testosteron
17-OH- progesteron
DHEA
Erytropoetyna

 

Test obciążenia glukozą.

Zalecenia ogólne:

Na badanie należy się zgłosić ze skierowaniem od lekarza, koniecznie na czczo. Warunek ten może być pominięty w przypadku kobiet w ciąży. Zlecenie musi zawierać informację o ilości glukozy, którą należy podać do obciążenia oraz ilości oznaczeń glukozy po obciążeniu,

Badanie trwa od l-2 godzin i wymaga spędzenia tego czasu w poczekalni punktu pobrań. Wykluczone jest opuszczanie punktu pobrań w celu np. zakupów, spaceru itp., ponieważ związany z tym wysiłek (praca mięśni) wpływa na obniżenie wyniku badania,

W trakcie trwania testu nie wolno spożywać posiłków, przyjmować płynów ani palić papierosów. Test polega na dwu lub trzykrotnym pobraniu krwi i oznaczeniu w próbkach poziomu glukozy. Pierwsze pobranie wykonywane jest na czczo, następnie pacjent dostaje do wypicia wodny roztwór 50 g lub 75 g glukozy (minimum 200 ml). Po 1 i/lub 2 godzinach, w zależności od zlecenia, pobierane są kolejne próbki krwi.

 

Przed badaniem:

Zmiany spowodowane przyjęciem posiłku i porą dnia często nie są możliwe do określenia,
dlatego zaleca się pobieranie krwi rano na czczo, po około 12-godzinnym nieprzyjmowaniu pokarmów.

 • przyjdź na pobranie na czczo,

 • przed badaniem możesz wypić niewielką ilość wody,

 • dzień przed badaniem unikaj spożywania alkoholu,

 • dzień przed badaniem unikaj wysiłku fizycznego.

 

W trakcie badania:

 • trzymaj ręce nieruchomo,

 • po wyciągnięciu igły, trzymaj rękę wyprostowaną,

 • uciskaj wacik w miejscu wkłucia przez 5-7 minut,

 • unikaj dźwigania ciężkich przedmiotów.

 

Pobranie porannej próbki moczu na badanie ogólne.

 

Przed pobraniem moczu zalecane jest:

 • stosowanie umiarkowanej, zwyczajowej diety oraz przyjmowanie fizjologicznej (normalnej) ilości płynów,
 • unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego, który może spowodować pojawienie się w moczu lub zwiększenie stężenia białka i ciał ketonowych,
 • powstrzymywanie od stosunków płciowych w dobie poprzedzającej badanie,
 • dokładne umycie okolicy ujścia cewki moczowej ciepłą wodą bez środków myjących i dezynfekujących,
 • unikanie badania w okresie od 2 dni poprzedzających menstruację (krwawienie miesiączkowe), do 2 dni po jej zakończeniu, ze względu na dużą ilość krwinek czerwonych i nabłonków uniemożliwiających uzyskanie wiarygodnych wyników badania.

Pobieranie porannej próbki moczu:

 • mocz do analizy pobiera się do czystego pojemnika jednorazowego (do nabycia w aptece lub punkcie pobrań), bezpośrednio po spoczynku nocnym (pierwsza, poranna porcja moczu) ze środkowego strumienia,
 • pojemnik opisuje się imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.

 

Pobieranie przygodnej próbki moczu na badanie ogólne:

 • próbkę moczu pobiera się samodzielnie, bez wcześniejszego przygotowania, w dowolnym czasie i objętości. Aktywność fizyczna oraz nadmierna podaż płynów wpływają na skład moczu, dlatego wykonywanie badania ogólnego w próbce przygodnej zalecane jest jedynie w sytuacjach nagłych,
 • mocz do analizy pobiera się do czystego pojemnika jednorazowego (do nabycia w aptece lub punkcie pobrań materiału do badań) ze środkowego strumienia,
 • pojemnik opisuje się imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia.

 

UWAGA! Należy pamiętać, że jeśli to tylko możliwe badanie powinno być wykonywane w porannej próbce moczu.

 

Pobieranie moczu do badań mikrobiologicznych.

Mężczyźni i kobiety.

Mocz do badania mikrobiologicznego należy pobierać rano, a jeśli to niemożliwe, po 4 godzinach od ostatniego oddania. Tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest pobieranie moczu niezależnie od pory dnia. Informacje taką należy przekazać pracownikowi Punktu Pobrań. Materiał należy pobierać przed włączeniem antybiotykoterapii. W przypadku przebiegającej terapii o działaniu przeciwdrobnoustrojowym należy poinformować o rodzaju leku i okresie przyjmowania.

 

Mocz pobierać według poniższych zasad:

 1. zaopatrzyć się w jednorazowy, jałowy pojemnik (dostępny w aptekach),
 2. umyć ręce bieżącą wodą z mydłem i osuszyć jednorazowym ręcznikiem,
 3. dokładnie umyć okolice krocza i cewki moczowej bieżącą wodą z mydłem, osuszyć jednorazowym ręcznikiem,
 4. przed samym pobraniem otworzyć jałowy pojemnik,
 5. pobrać mocz z tzw. środkowego strumienia. Pierwszą partię moczu oddać do toalety, drugą partię (nie przerywając strumienia) oddać bezpośrednio do pojemnika, maksymalnie do 1/3 jego wysokości,
 6. dla uniknięcia przypadkowego zanieczyszczenia bakteriami nie dotykać brzegiem pojemnika okolic narządów płciowych, a dodatkowo, palcami wewnętrznej powierzchni jałowego pojemnika,
 7. pojemnik natychmiast zamknąć, zabezpieczyć przed uszkodzeniami, opisać imieniem i nazwiskiem,
 8. bezpośrednio po pobraniu pojemnik z moczem dostarczyć do punktu pobrań materiału lub laboratorium.

MĘŻCZYŹNI: po odciągnięciu napletka, dokładnie umyć okolice cewki moczowej, spłukać i osuszyć jednorazowym ręcznikiem.

KOBIETY: dokładnie umyć okolice krocza, jedną ręką rozchylić wargi sromowe odsłaniając ujście cewki moczowej, umyć okolice cewki, spłukać i osuszyć jednorazowym ręcznikiem.

Zachować kierunek mycia i osuszania: od ujścia cewki w kierunku odbytu.

UWAGA! Mocz do badania ogólnego i na posiew dostarczyć w dwóch oddzielnych pojemnikach: niejałowym i jałowym.

 

Przygotowanie noworodka lub małego dziecka do pobrania jednorazowej, porannej poróbki moczu na badanie ogólne.

 • osoba przygotowująca się do pobrania próbki moczu od noworodka lub małego dziecka powinna zaopatrzyć się w jednorazowe woreczki do zbierania moczy (apteka),
 • po uprzednim umyciu i wysuszeniu okolic krocza dziecka należy przykleić woreczek do skóry,
 • po uzyskanej odpowiedniej ilości moczu woreczek jak najszybciej odkleić,
 • mocz w woreczku dostarczyć do laboratorium.

Transport moczu: Próbkę moczu dostarczyć jak najszybciej do punktu pobrań. Zaleca się aby transport moczu w temperaturze pokojowej trwał krócej niż 2 godziny. W przypadku utrzymania próbki w temperaturze 2-8°C, czas transportu może wydłużyć się do 4 godzin.

 

Instrukcja pobierania moczu u dzieci i noworodków do badań mikrobiologicznych.

 • mocz do badania pobierać do jałowego pojemnika według zasad podanych dla kobiet i mężczyzn,
 • w wyjątkowych sytuacjach mocz pobrać do jałowego woreczka przyklejanego do skóry krocza,
 • woreczek zakładać rano po wykonaniu zabiegów higienicznych tuż przed oddaniem moczu przez dziecko wg podanych zasad,
 • woreczek odkleić od razu po oddaniu moczu, zabezpieczyć przed wylaniem, umieścić w jałowym pojemniku- NIE PRZELEWAĆ MOCZU,
 • natychmiast po pobraniu, mocz dostarczyć do punku pobrań lub laboratorium,
 • mocz do chwili transportu przechowywać w temperaturze chłodziarki (2-8°C).

UWAGA! Taki sposób pobrania sprzyja zanieczyszczeniu moczu florą jelitową, stąd do uzyskania wiarygodnego wyniku oznaczenia wykonywać w próbkach z co najmniej dwóch oddzielnych pobrań. W przypadku wzrostu flory różnorodnej (dwóch lub więcej drobnoustrojów) wynik jest niewiarygodny. Niedopuszczalne jest przelewanie moczu z nocnika.

 

Jakie choroby mogą wykryć badania krwi?

Praktycznie wszystkie choroby powodują zmiany w składzie i obrazie krwi. Na podstawie badań laboratoryjnych można określić ryzyko zachorowania na choroby, które mogą pojawić się w przyszłości. W Polsce na diagnostykę laboratoryjną wydaje się pięciokrotnie mniej niż w Europie Zachodniej i ośmiokrotnie mniej niż w USA. Pozornie oszczędzając na badaniach laboratoryjnych, narażamy się na poważne problemy zdrowotne i często bardzo poważne wydatki związane z chorobą i jej leczeniem. Na zdrowiu nie warto oszczędzać!

Interpretacja wyników badań laboratoryjnych :

W badaniach ilościowych (określających ilość danej substancji, np. danego hormonu), przy każdym wyniku umieszcza się tzw. zakres referencyjny „od” (minimum) – „do” (maksimum). Jeśli wynik znajduje się pomiędzy wartościami granicznymi przyjmuje się, że jest on prawidłowy, choć oczywiście zdarzają się wyjątki i dlatego wyniki powinny być interpretowane przez lekarza.