Codzienna praca Instytutu
Neuromedica łączy ze sobą elementy
kliniczne i neurofizjologiczne.

Jest to trudne zadanie, ale dobrze zrealizowane, jest jednoznaczne z dobrem
pacjenta a także zachowaniem zasadniczych zasad, które legły u podstaw
utworzenia i funkcjonowania jednostki.

Niepubliczna jednostka medyczna została utworzona w 2002 roku. Obecnie swoje zadania realizuje w Krakowie. Niepubliczna jednostka medyczna została utworzona w 2002 roku. Obecnie swoje zadania realizuje w Krakowie.

Placówka jako jedyna w Polsce jest akredytowanym ośrodkiem szkolenia praktycznego w zakresie EEG-Biofeedback.

U podstaw jej powstania i pracy leżą wysokie kompetencje zawodowe w zakresie neurologii dziecięcej, neurologii, pediatrii, psychologii, logopedii, elektroencefalografii i biofeedbacku.

Nazwa Instytut nawiązuje do realnej współpracy Instytutu z jednostkami uniwersyteckimi, a tym samym realizowania zadań dydaktycznych i naukowych a nie tylko zawodowych i komercyjnych.

 

Dzieci z chorobami układu nerwowego są zasadniczym, chociaż nie jedynym, obiektem zainteresowania Instytutu.

Tutaj zawsze znajdują oparcie najtrudniejsze „przypadki”, co wymaga większego wysiłku i zaangażowania ze strony kadry. W Instytucie mogą uzyskać konsultację również dorośli z chorobami neurologicznymi. Każda konsultacja dokonuje się bowiem w oparciu o specjalistyczne i licencjonowane kompetencje lekarzy.

Leczenie dzieci i dorosłych w każdym przypadku i każdą metodą prowadzi lekarz, co jest gwarancją bezpieczeństwa chorych. Instytut uczestniczy ponadto w opracowywaniu standardów postępowania w zakresie biofeedbacku w skali całego kraju.

Codzienna praca Instytutu Neuromedica łączy ze sobą zatem elementy kliniczne i neurofizjologiczne. Jest to trudne zadanie, ale dobrze zrealizowane, jest jednoznaczne z dobrem pacjenta a także zachowaniem zasadniczych zasad, które legły u podstaw utworzenia i funkcjonowania jednostki.