EEG

EEG (Elektroencefalografia) jest metodą diagnostyczną, nieinwazyjną, która służy do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis elektroencefalogram. Szczególnie istotne znaczenie ma badanie EEG u pacjentów z napadami padaczkowymi, w przebiegu zapalenia mózgu, po urazie czaszkowym oraz dla różnicowania śpiączek. Badanie to jest metodą pomocniczą w ocenie stanu pacjentów z guzami mózgu i naczyniopochodnym uszkodzeniem mózgu (po udarach mózgowych). W niektórych przypadkach ta metoda badania służy do monitorowania pracy mózgu np. pacjentów z licznymi napadami padaczkowymi, w trakcie operacji na tętnicy szyjnej lub sercu, a także dla oceny zaburzeń snu.

 

Metoda jest nieinwazyjna, nie niesie za sobą żadnych działań ubocznych, może być wykonywana u ludzi w każdym wieku od niemowląt po osoby starsze, jest również bezpieczna dla kobiet w ciąży.

W pracowni EEG wykonujemy również badania VIDEO-EEG, co umożliwia jednoczasowy zapis czynności bioelektrycznej mózgu i stanu klinicznego pacjenta. Metoda jest nieinwazyjna, nie niesie za sobą żadnych działań ubocznych, może być wykonywana u ludzi w każdym wieku od niemowląt po osoby starsze, jest również bezpieczna dla kobiet w ciąży.

Przygotowanie do badania EEG.

– należy umyć włosy, nie stosować żeli, lakierów do włosów itp.,

– przed badaniem pacjent powinien zjeść lekki posiłek, nie należy być na czczo, niemowlęta i noworodki mogą zjeść w pracowni, tuż po założeniu elektrod, ułatwi to zasypianie,

– dzień przed badaniem nie należy oglądać telewizora, grać na komputerze, pić pepsi, napoi energetycznych, rzuć gumy,

– nigdy nie należy odstawiać leków zapisanych przez lekarza,

– pacjent powinien być zdrowy, bez infekcji,

– należy powiadomić osobę wykonującą badanie o przyjmowanych lekach, witaminach itp.,

– pracownik, przed badaniem zbiera wywiad, należy odpowiadać wyczerpująco,

– badanie EEG opisuje lekarz neurolog z odpowiednimi uprawnieniami.

Przebieg badania.

Badanie polega na założeniu czepka a następnie na odpowiednim rozmieszczeniu elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis -elektroencefalogram.

Należy odtłuścić skórę głowy w miejscach przeznaczonych do zamocowania elektrod. W celu poprawienia przewodnictwa elektrycznego powierzchnie elektrod pokrywa się specjalnym żelem bądź pastą przewodzącą.

Rodzaje badań EEG.

EEG w czuwaniu – standardowo zapis trwa ok. 20 minut. Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej, pacjent powinien być spokojny, zrelaksowany. Nie mówi, nie napina mięśni, ponieważ może dojść do zakłóceń wyniku EEG tzw. artefaktów, utrudniających interpretacje wyniku. W czasie badania wykonywane są tzw. próby aktywacyjne: fotostymulacja FS (pacjent patrzy na błyski świetlne o różnej częstotliwości w celu sprawdzenia wrażliwości na światło) i hiperwentylacja Hw (wolne, głębokie oddychanie przez kilka minut).

Badanie EEG we śnie wykonuje się przy zaburzeniach snu, czasami u dzieci niespokojnych, u których niemożliwe jest wykonanie badania w czuwaniu lub jeżeli objawy kliniczne występują we śnie. O rodzaju badania decyduje lekarz zlecający badanie.
Badania wykonywane w naszej pracowni są opisywane przez specjalistę mającego wieloletnie doświadczenie w analizie sygnału EEG.

Video EEG – to monitorowanie zapisu EEG wraz z nagrywaniem na wideo zachowania pacjenta. Wideo-EEG jest wykonuje się zazwyczaj wtedy, gdy rozpoznanie padaczki jest niepewne lub napady padaczkowe są oporne na leczenie. Dzięki wideo-EEG można zarejestrować napad i scharakteryzować wzorzec zapisu, który towarzyszy epizodowi. Często pozwala to na wykrycie obszaru, z którego bierze początek napad. Monitoring wideo-EEG jest szczególnie istotny w przypadku, gdy rozważane jest chirurgiczne usunięcie ogniska padaczkowego.