EEG – Biofeedback

Biofeedback EEG (ElektroEncefaloGrafia), znany również jako Neurofeedback jest to metoda pozwalająca na ocenę aktywności centralnego układu nerwowego.

Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenia, naprzykład pomiarowy system komputerowy.

Sposób w jaki przebiegają procesy neuroprzewodzenia w mózgu każdego człowieka przekłada się na jego zachowanie, ponieważ kora mózgowa spełnia funkcję ośrodkowej regulacji procesów zachowania i myślenia. EEG-biofeedback wykorzystuje fakt, że mózg ludzki wytwarza określone zakresy fal elektromagnetycznych, które charakteryzują różne rodzaje aktywności. Np. fale alfa w stanie relaksu w odprężenia, środkowe pasmo fal beta w stanie wytężonego wysiłku umysłowego, fale delta w stanie głębokiego, regenerującego snu.

Sprzężenie zwrotne w biofeedbacku to natychmiastowa dokładna informacja o aktywności rejestrowanych fal mózgowych. W sytuacji dysfunkcji fale mózgowe są w stanie rozstrojenia i odbiegają od normy. W treningu EEG Biofeedback, mózg poddawany jest działaniu pól magnetycznych o niskiej indukcji. Takie działanie wpływa pozytywnie na korę mózgową w kierunku przywrócenia jej bioelektrycznej harmonii.

Zasadniczą częścią biofeedbacku jest EEG-Biofeedback, który działa w oparciu o dane zapisu EEG (wzrokowe i ilościowe).

Trening opiera się na rejestracji i automatycznej analizie czynności bioelektrycznej mózgu. Odpowiednio dobrane parametry tej czynności są przedstawiane za pomocą biologicznego sprzężenia zwrotnego trenującemu pacjentowi. Fale mózgowe reprezentują wybrane procesy psychiczne i stany fizjologiczne, które zazwyczaj pozostają nieuświadomione i wymykają się naszej kontroli. Wykorzystując sygnał sprzężenia zwrotnego można świadomie kształtować te procesy.

Obecnie biofeedback jest powszechnie uznawany za metodę racjonalnego oddziaływania na organizm żywy. W obrębie tej metody najważniejsze miejsce zajmuje EEG-Biofeedback, który rozwinął się w oparciu o analizę zapisu EEG. Konieczne jest aby, zajmujący się metodą EEG- Biofeedback, posiadał wiedzę na temat związków pomiędzy funkcją bioelektryczną, strukturalną i czynnościową różnych okolic mózgu, a objawami klinicznymi chorób i zaburzeń nerwowych. W czasie stosowania tej metody należy pamiętać, że trening oddziałuje również na aktywność autonomicznego układu nerwowego.

Neurofeedback dokumentuje rozwój emocjonalny i rozwój zlokalizowanych funkcji nerwowych, a także wyrównywanie zaburzeń neurorozwojowych i funkcji nabytych.

Dla skuteczności neurofeedbacku istotne znaczenie ma ilość przeprowadzanych treningów i ich częstotliwość. Trening polega na przedstawieniu pacjentowi bioelektrycznej aktywności mózgu w formie elementów wideo-gry. Pacjent poprzez osiąganie odpowiednich stanów świadomości (np. koncentracji czy wyciszenia) kieruje prezentowaną grą, uzyskując w ten sposób wpływ na aktywność centralnego układu nerwowego. Dobry wynik takiej terapii następuje w niektórych przypadkach już po 30 treningach, ale w większości przypadków terapia wymaga wykonania 40-100 treningów.

Neurofeedback znalazł zastosowanie w leczeniu wielu zespołów klinicznych o charakterze przewlekłym i napadowym, przebiegających bez bólu, które w większości przypadków leczone były farmakologicznie.

Jednak z powodu niepełnej skuteczności takiego leczenia, konieczne było poszukiwanie innych, nie farmakologicznych metod terapii.  

Czym jest metoda neurofeedback?

Nerofeedback (Biofeedback EEG) to nowa metoda terapeutyczna, która poprawia skuteczność i efektywność pracy naszego mózgu. Technika uczy świadomego kontrolowania funkcji psychicznych i fizjologicznych. W pracy wykorzystujemy wzmacniacz fal EEG (w postaci specjalnych gier) z odpowiednim oprogramowaniem.

Sesja neurofeedback – przygotowanie.

Trening odbywa się na zasadzie interakcji z komputerem. Terapeuta na głowie i na uszach pacjenta umieszcza specjalne elektrody (nie są one podpięte do prądu – jest to najczęstsza obawa Klientów), które mierzą sygnały. Następnie są one przetwarzane przez urządzenie do EEG Neurofeedback. Mają one za zadanie rejestrować zapisy fal mózgowych Beta 1, Beta 2, Alfa, Theta, Delta oraz indeksy Theta/Beta, Theta/SMR.

Jak wygląda sesja neurofeedback?

Właściwy trening trwa 30-40 minut i składa się z kilkuminutowych rund. Na samym początku jedna sesja trwa 2 minuty, a następnie robimy 1 minutę przerwy. Pod wpływem kontrolowanych zmian w mózgu zmieniają się parametry gry na monitorze. Oprogramowanie zmienia te informacje na zrozumiały dla każdego obraz.

Zadaniem Klienta w zależności od gry jest np. skupienie się na baloniku i im wyższy poziom koncentracji, tym balon robi się większy. Innym przykładem gry jest koncentracja na tym, aby samochód na ekranie jechał w linii prostej.

Utrzymanie stanu koncentracji nagradzane za pomocą dźwięków i punktów. Zadaniem terapeuty jest analizowanie przebiegu sesji i pracy mózgu, aby stopniowo podnosić poprzeczkę. Dzięki temu pacjent rozwija się, a mózg dzięki pochwałom uczy się efektywniejszej pracy.

Neurofeedback – skuteczność i zalecenia.

Treningi powinny odbywać się 2-3 razy w tygodniu, aby osiągnąć zamierzony efekt. Pierwsze rezultaty powinny się pojawić już po 10 sesjach. Po 20-30 treningach skutecznie poprawimy funkcjonowanie mózgu.

Regularne treningi neurofedback przynoszę trwałe korzyści, takie jak:

– poprawa koncentracji,
– lepsza pamięć,
– zwiększenie zdolności językowych,
– większa odporność na stres,
– poprawa samopoczucia,
– obniżenie stanów depresyjnych,
– wyciszenie, umiejętność skutecznego wypoczynku,
– poprawa jakości snu,
– większa kreatywność,
– mniejszy poziom lęku,
– większa samoświadomość,
– wyższa inteligencja emocjonalna,
– lepsza przerzutność uwagi.

Neurofeedback polecany jest szczególnie osobom, które zajmują kierownicze i managerskie stanowiska oraz występują publicznie. Neurofeedback zalecany jest osobom wykonującym stresujące zawody np. lekarze, policjanci, strażacy, kierowcy. Tak naprawdę każdy człowiek odczuje pozytywne skutki, dzięki treningowi mózgu.

Neurofeedback można stosować, jako terapię uzupełniającą (ale nigdy jako jedyne źródło leczenia) dla osób z lękami, depresją, zaburzeniami snu, wypaleniem zawodowym, nerwicami, zaburzeniami mowy, autyzmem. Neurofeedback zalecany jest także w rehabilitacji po udarach i urazach mózgu. Ta metoda wspomaga tworzenie większej ilości połączeń nerwowych i neuronów, co wpływa na łagodniejszy przebieg choroby Alzheimera.

Czy terapia neurofeedback jest bezpieczna?

Nie stwierdzono żadnych skutków ubocznych. Po sesji pacjent jednie może czuć się lekko pobudzony lub senny. Uczucie to ustępuje po kilku treningach neurofeedback.