EEG – Biofeedback

Czynność bioelektryczna mózgu (odpowiedzialna między innymi za nasze procesy poznawcze, pamięć, inteligencję i wiele innych funkcji) może być trenowana w zorganizowanej formie, co pozwala na jej usprawnienie, a co za tym idzie poprawę funkcjonowania czynności mózgu w różnych zakresach. Pozwala to – w zależności od potrzeb – na uzyskanie szeregu korzyści w codziennym funkcjonowaniu – od prostej poprawy pamięci i inteligencji, po rehabilitację po udarach czy wspomaganie leczenia padaczek. Wszystko zależy od potrzeb – nasz zespół ekspertów na podstawie badań diagnostycznych przygotowuje indywidualne protokoły terapii.

 

Zapis czynności bioelektrycznej mózgu przeprowadza się w sposób nieinwazyjny przy użyciu elektroencefalografu (EEG). Poprzez umieszczone na skórze głowy elektrody (podobnie jak w badaniu EKG) rejestrowana jest czynność elektryczna kory mózgowej. Czynność ta jest odzwierciedleniem funkcjonowania mózgu. Nie istnieje jeden „idealny” wzorzec czynności bioelektrycznej mózgu, jednakże opracowane przez dziesiątki lat standardy określają ściśle powiązania pomiędzy charakterystyką tej czynności w zależności od lokalizacji (obszaru mózgu) i wieku (inaczej funkcjonuje mózg dziecka, nastolatka i osoby dorosłej) a stanem pacjenta – nie tylko w kontekście chorób neurologicznych, ale także funkcjonowania mózgu w stanie zdrowia.

Na szczególną uwagę w czynności mózgu zasługuje rozkład częstotliwości fal mózgowych w poszczególnych okolicach. W czynności bioelektrycznej mózgu wyróżniamy fale wolne (delta i theta, narastające przede wszystkim podczas rozkojarzenia i zasypiania), fale przedziału umiarkowanego (alfa, SMR, beta1, charakterystycznie wzmacniające się podczas koncentracji i zapamiętywania) oraz pasma szybkie (beta2 i gamma, występujące przede wszystkim w stanach stresu i skrajnej euforii). Ponieważ wzajemne stosunki tych czynności różnią się pomiędzy okolicami mózgu a także w różnych stanach (przykładowo inne będą u zdrowego dziecka, a inne i osoby starszej cierpiącej z powodu choroby Parkinsona), pierwszym zadaniem zespołu neurologów i neuroterapeutów jest przygotowanie wytycznych terapii (protokołu terapeutycznego) pozwalających na optymalizację czynności bioelektrycznej mózgu naszego pacjenta w celu uzyskania wspólnie określonych korzyści. Jaskrawym przykładem są nasi mali pacjenci dotknięci zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) – charakterystyczne zachowania (deficyt uwagi i nadpobudliwość ruchowa) spowodowane są w tym zespole zbyt wolną czynnością bioelektryczną mózgu w płatach przedczołowych. Stąd nadpobudliwość psychoruchowa stanowi u tych dzieci rodzaj autostymulacji, mającej na celu zwiększenie szybkości działania mózgu w tych obszarach. Dlatego u tych chorych podawanie pochodnych amfetaminy – wydawałoby się paradoksalnie – powoduje uspokojenie zachowania i zwiększenie koncentracji. Tego typu farmakologia z naszego punktu widzenia jest jednak ostatecznością – lepsze, trwalsze efekty (w dodatku bez następstw niepożądanych) możemy osiągnąć dzięki terapii EEG Biofeedback. Znając przyczyny dysfunkcji czynności bioelektrycznej mózgu w różnych stanach (zarówno u osób zdrowych, chcących lepiej funkcjonować, jak i u pacjentów dotkniętych schorzeniami neurologicznymi), a dodatkowo na podstawie szczegółowych badań (przede wszystkim na podstawie zapisu czynności mózgu w badaniu EEG), zespół neurologów Instytutu Neuromedica opracowuje indywidualne protokoły treningowe dla każdego z naszych pacjentów.

Jaka jest zasada działania EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback (Neurofeedback) jest metodą leczniczą i terapeutyczną wykorzystującą mechanizm biologicznego sprzężenia zwrotnego.

Biologiczne sprzężenie zwrotne jest naturalnym (fizjologicznym) procesem, w którym organizm reaguje ograniczeniem (sprzężenie zwrotne ujemne) lub wzmocnieniem (sprzężenie zwrotne dodatnie) swoich funkcji. EEG Biofeedback bazuje zatem na wykorzystaniu mechanizmów dodatniego i ujemnego sprzężenia zwrotnego w odniesieniu do poszczególnych elementów czynności bioelektrycznej mózgu w różnych jego obszarach.

W zależności od potrzeb, bazując na indywidualnych potrzebach pacjenta oraz wynikach badań (przede wszystkim na wynikach pełnego zapisu czynności bioelektrycznej mózgu rejestrowanej w badaniu EEG) lekarz przygotowuje indywidualny protokół terapii. Plan ten obejmuje wzmacnianie pożądanych częstotliwości czynności mózgu (na ogół pasm alfa, SMR i beta1) oraz ograniczanie niepożądanych częstotliwości tej czynności (najczęściej theta i beta2) w odpowiednio dobranych obszarach.

Jak przebiega terapia EEG Biofeedback?

Realizacją przygotowanego przez lekarza protokołu zajmują się doświadczeni neuroterapeuci Instytutu Neuromedica. Terapia odbywa się pod postacią sesji treningowych trwających około 45 minut. Na początku sesji neuroterapeuta umieszcza elektrody rejestrujące czynność bioelektryczną mózgu w miejscach ściśle wyznaczonych przez lekarza, a następnie wprowadza do aparatury przygotowane indywidualne ustawienia pozwalające na realizację założonych celów.

Pacjent siada w wygodnym fotelu, przed ekranem monitora, na którym zobrazowana zostanie czynność bioelektryczna okolic mózgu poddawanych treningowi. Oczywiście zapis elektroencefalograficzny nie byłby odpowiednią informacją dla pacjenta, dlatego zostaje on przekształcony w przejrzystą formę gry wideo. Każda z tak opracowanych gier terapeutycznych posiada zbiór jasno określonych zasad, które są każdorazowo tłumaczone przez neuroterapeutę prowadzącego sesję treningową. Dla przykładu może być to zadanie prowadzenia samochodu szybko, po prawej stronie drogi i bez mgły przesłaniającej widoczność. Jak to się ma do protokołu poprawy czynności mózgu? W podanej jako przykład grze sukces pod postacią spełnienia poleceń neuroterapeuty uzależniony będzie najczęściej od:

 • uzyskania odpowiednio niskiej wartości czynności theta (odpowiedzialnej za rozkojarzenie), co umożliwi prowadzenie samochodu po prawej stronie (wzrost wartości tej czynności będzie spychał samochód do lewej strony ekranu),
 • uzyskania odpowiednio wysokiej wartości czynności SMR lub beta1 (odpowiedzialnych za różne formy skupienia uwagi), co umożliwi prowadzenie samochodu z dużą prędkością (spadek wartości tej czynności spowolni samochód), oraz
 • uzyskania odpowiednio niskiej wartości czynności beta2 (pojawiającej się w sytuacjach nadmiernego stresu), co umożliwi uzyskanie dobrej przejrzystości powietrza dookoła samochodu (wzrost tej wartości spowoduje pojawienie się mgły).

Dopiero spełnienie wszystkich powyższych warunków pozwala na osiągnięcie sukcesu w grze, który w celu zwiększenia stymulacji nagradzany jest zdobywanymi punktami (stanowiącymi jednocześnie bodziec słuchowy). Współczesne aparaty EEG Biofeedback dysponują dziesiątkami przygotowanych scenariuszy gier wideo, umożliwiających dopasowanie ilości pasm częstotliwości podlegających mechanizmowi biologicznego sprzężenia zwrotnego.

Protokół terapeutyczny przygotowywany indywidualnie dla każdego pacjenta przez zespół neurologów Instytutu Neuromedica zawiera szczegółowe wytyczne dla neuroterapeuty, określające w jaki sposób, w jakich okolicach i jakie pasma czynności bioelektrycznej mózgu powinny być wzmacniane lub hamowane, a neuroterapeuta przez cały czas treningu czuwa nad właściwym wykonaniem protokołu, delikatnie dostosowując poziom trudności do możliwości pacjenta.

Po zakończonej sesji treningowej neuroterapeuta odczepia elektrody rejestrujące zapis EEG i podsumowuje spotkanie.

Jak widać, sama realizacja protokołu EEG Biofeedback przypomina pracę na siłowni z trenerem personalnym, na podstawie wytycznych przygotowanych przez lekarza. Tak jak w przypadku każdego treningu powtarzalność jest bardzo istotna (najczęściej sesje treningowe EEG Biofeedback przeprowadza się 1-2 razy w tygodniu), ponieważ pozwala na uzyskanie coraz lepszych rezultatów oraz ich utrwalenie.

Czym jest metoda neurofeedback?

Neurofeedback (EEG-Biofeedback) to metoda terapeutyczna, która poprawia skuteczność i efektywność pracy naszego mózgu. Neurofeedback jest wysokozaawansowanym treningiem czynności mózgu, który w zależności od potrzeb można stosować zarówno do poprawy codziennego funkcjonowania u osób zdrowych, jak i do wspomagania leczenia schorzeń przebiegających z zaburzeniem tej czynności.

Neurofeedback - rozpoczęcie terapii

Zanim rozpoczniesz terapię przeprowadzimy wizytę rozpoczynającą, podczas której zebrany zostanie szczegółowy wywiad medyczny oraz ustalone zostaną potrzeby i cele terapii. Następnie wykonane zostanie badanie EEG w celu szczegółowej rejestracji czynności bioelektrycznej kory mózgowej oraz wstępny trening Neurofeedback w celu określenia pracy mózgu w warunkach funkcjonowania sprzężenia zwrotnego. Wszystkie te dane przekazane zostaną do lekarza specjalisty z zakresu terapii Neurofeedback, który przygotuje indywidualny protokół terapii obejmujący szczegółowe wytyczne na 25 sesji treningowych.

Jak wygląda sesja Neurofeedback?

Na początku sesji Neurofeedback terapeuta umieszcza elektrody rejestrujące zapis czynności bioelektrycznej mózgu w miejscach ściśle wyznaczonych w indywidualnym protokole terapii przygotowanym przez lekarza. Elektrody przyklejane są za pomocą specjalnej oparty elektroprzewodzącej, która na koniec trening zostanie usunięta przy użyciu odrobiny wody.

Neuroterapeuta bazując na protokole terapii wprowadza ustawienia do aparatury. Ustawienia te dotyczą przede wszystkim maksymalnych poziomów hamowanych oraz minimalnych poziomów promowanych pasm częstotliwości czynności mózgu dla danego pacjenta, które podczas danej sesji treningowej powinny zostać osiągnięte.

Po tak przeprowadzonych przygotowaniach rozpoczyna się właściwa część treningu, podczas której pacjenta realizuje zadania charakterystyczne dla różnych rodzajów gier treningowych, których składowe powiązane są bezpośrednio z utrzymywaniem odpowiednio niskich poziomów pasm częstotliwości hamowanych oraz odpowiednio wysokich poziomów pasm częstotliwości promowanych w konkretnym obszarze mózgu. W momentach, w których następuje odpowiednie zestrojenie trenowanych pasm częstotliwości mózgu, pacjent wynagradzany jest sukcesem w grze (zarówno wizualnym, jak i dźwiękowym) – w ten sposób wykorzystywany jest mechanizm biologicznego sprzężenia zwrotnego, który pozwala na utrwalanie właściwego wzorca czynności mózgu.

Trening odbywa się w kilkuminutowych rundach, a bezpośrednia praca z mechanizmem biologicznego sprzężenia zwrotnego trwa około 30 minut, w zależności od zaleceń lekarza.

Cała wizyta trwa około 40-45 minut.

Neurofeedback – korzyści dla dzieci

Treningi biofeedback można wykonywać u dzieci już od piątego roku życia.

Przeprowadzane regularnie zwiększają potencjał umysłowy i uwagę u dzieci, wspomagając kreatywność, szybkość myślenia i pamięć. Pomagają także wyciszyć nadmierne emocje.

Regularne treningi przynoszą trwałe korzyści, takie jak:

 • poprawa wyników w szkole,
 • polepszenie koncentracji,
 • poprawa pamięci,
 • podniesienie samooceny,
 • odporność na czynniki rozpraszające,
 • zwiększenie zdolności językowych (pisanie, czytanie ze zrozumieniem, szybsza nauka języków obcych),
 • usprawnienie motoryki,
 • większa odporność na stres,
 • zdolność do opanowania gniewu i kontrolowania emocji,
 • lepszy kontakt z otoczeniem,
 • wyciszenie, zmniejszenie nadpobudliwości psychoruchowej.

Neurofeedback znajduje również szerokie zastosowanie we wspieraniu leczenia zaburzeń psychosomatycznych i neurologicznych.

W wielu wypadkach może być bezpieczną i nieinwazyjną alternatywą dla leczenia farmakologicznego.

Treningi neurofeedback skutecznie wspomagają terapię w przypadku:

 • ADHD,
 • ADD,
 • dysleksji,
 • zaburzeń zachowania (jak agresja, nadwrażliwość),
 • fobii,
 • zaburzeń mowy.

TRUDNOŚCI SZKOLNE

Neurofeedback jest idealnym rozwiązaniem dla dzieci z trudnościami szkolnymi, problemami z koncentracją czy skupieniem uwagi.

Jest również skuteczną pomocą dla tych, którzy mają trudność w kontaktach z rówieśnikami, skłonnościami do wybuchów agresji i nie radzą sobie ze stresem. U dzieci niemających problemów w nauce treningi są doskonałym sposobem stymulowania rozwoju intelektualnego, poprawiania pamięci i nauki radzenia sobie w stresujących sytuacjach.

BIOFEEDBACK JEST SZCZEGÓLNIE SKUTECZNY W TERAPII ADHD (nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi).

Zaburzenie to charakteryzuje się:

 • problemami z utrzymaniem uwagi,
 • problemami z kontrolą impulsywnością,
 • nadmierną ruchliwością i niepokojem.

Neurofeedback jest nieinwazyjną alternatywą dla częstego stosowania w ADHD leczenia farmakologicznego. Efekt leczniczy jest trwały, podczas gdy leki tylko kontrolują objawy.

Dysleksja i inne specyficzne zaburzenia uczenia.

Specyficzne zaburzenia uczenia mogą objawiać się w postaci trudności w czytaniu (dysleksja), pisemnym wypowiadaniu się (dysgrafia i dysortografia) lub nauce matematyki (dyskalkulia). Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych i motorycznych: słuchowo- językowych, wzrokowych, motoryki małej, lateralizacji, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz ich integracji.

Treningi neurofeedback wspomagają neuroprzewodzenie w mózgu oraz wpływają na poprawienie komunikacji między różnymi obszarami kory mózgowej. Ułatwia to integrację bodźców sensorycznych. Dziecko uczy się kontrolować poziom swojej koncentracji tak, aby osiągnąć cel w trakcie gry. Przekłada się to na funkcjonowanie w życiu codziennym poprzez naukę dyscypliny i budowanie świadomości, że dzięki treningom można przekraczać swoje ograniczenia.

Autyzm.

Badania dowodzą, że systematyczne treningi Neurofeedback mogą być skuteczną formą terapii u dzieci autystycznych w obszarach: werbalnym, fizycznym i komunikacji społecznej.

Przeprowadzone badania naukowe wskazują również na poprawę mowy, równowagi emocjonalnej, rozumienia i mimiki. Neurofeedback wpływa także na zmniejszenie wrażliwości sensorycznej oraz na poprawę reagowania na zmiany w otoczeniu.

Neurofeedback jako jedna z metod leczenia padaczki lekoopornej.

W padaczce, szczególnie lekoopornej, poszukuje się niefarmakologicznych metod leczenia. Jedną z takich metod jest EEG biofeedback. Podstawą EEG- biofeedbacku jest normalizacja i stabilizacja czynności bioelektrycznej kory mózgowej, co przy prawidłowo prowadzonej terapii zmniejsza częstość występowania napadów padaczkowych, pomagając w kontrolowaniu choroby, często pozwalając także na redukcję dawek leków pod kontrolą neurologa. Każdy z Pacjentów ma rozpisany indywidualny plan w oparciu o analizę zapisu EEG oraz wywiad lekarski. Jest to metoda, która jest bardzo dobrze tolerowana, szczególnie przez dzieci ze względu na formę video-gry.

Maturzyści, przygotowanie do egzaminów.

Okres przed ważnymi egzaminami to nie tylko czas wzmożonej nauki, ale też podwyższonego napięcia. Treningi neurofeedback umożliwiają szybsze i lepsze przyswajanie nowych informacji. Zwiększają także możliwości radzenia sobie ze stresem. Poprawiając nastrój i samoocenę pomagają w efektownym prezentowaniu swoich osiągnięć i umiejętności.

Zajęcia dodatkowe.

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym mają bardzo dużo zajęć i nauki dodatkowej. Treningi neurofeedback pomagają maksymalnie wykorzystać potencjał uczniów. Umożliwiają szybszą i skuteczniejszą naukę języków obcych oraz lepsze stosowanie nabytej wiedzy w życiu.

Neurofeedback - korzyści dla młodzieży i dorosłych

Neurofeedback jest zaawansowaną technologicznie siłownią dla mózgu. Regularne treningi neurofeedback pomagają poprawić codzienne funkcjonowanie, zmniejszyć negatywne skutki stresu i zwiększyć wydajność zawodową. 

Trenując zyskujemy nie tylko zwiększoną odporność na stres lecz także przeciwdziałamy jego skutkom, poprawiając między innymi jakość snu. Metoda jest również skuteczną alternatywą do środków farmakologicznych w stanach obniżenia nastroju oraz depresji.

Regularne treningi przynoszą trwałe korzyści, takie jak:

 • poprawa koncentracji niezbędnej w realizacji codziennych celów,
 • lepsze i szybsze zapamiętywanie,
 • wzrost skuteczności i pewności siebie,
 • polepszenie skupienia oraz przerzutności uwagi,
 • zwiększenie zdolności językowych (nauka języków obcych),
 • szybszy czas reakcji i zwiększenie koordynacji,
 • odporność na stres,
 • umiejętność kontrolowania emocji tj. strachu, gniewu, smutku,
 • poprawa nastroju i lepsze funkcjonowanie na co dzień,
 • wyciszenie, umiejętność skutecznego wypoczynku,
 • poprawa jakości snu.

Osobom zapracowanym regularne treningi pomogą lepiej planować zadania oraz zwiększą koncentrację, kreatywność i wydajność.

Umożliwią efektywne skupienie się na wykonywanych zadaniach, nie obciążając dodatkowych funkcji mózgu oraz wpływając na rozluźnienie ciała.

Neurofeedback polecany jest szczególnie osobom:

 • zajmującym stanowiska kierownicze i managerskie, związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • występującym publicznie przed dużym audytorium,
 • narażonym na tremę,
 • biorącym udział w wielu spotkaniach biznesowych,
 • wykonującym zawody obarczonym dużym stresem np. lekarze, policjanci.

Treningi neurofeedback zapobiegają również wypaleniu zawodowemu, zwiększając motywację oraz kontrolę emocji i stresu. Umiejętne wprowadzenie się w stan relaksu uczy odpoczynku, nie burząc przy tym potrzebnej koncentracji. Treningi zapewniają również lepszą przerzutność uwagi i jej skupienie, co zdecydowanie ułatwia przystosowanie się do nowych zadań.

Neurofeedback w leczeniu następstw Covid-19.

Mija kolejny rok, który pozwala zebrać nam doświadczenie kliniczne co do zachorowań, przebiegu i następstw Covid-19. Problem dotyczy zarówno dorosłych, jak dzieci i młodzieży.

Najczęstszymi powikłaniami są:

 • zaburzenia,
 • lęk,
 • drażliwość,
 • zaburzenia snu, 
 • „mgła mózgowa”.

Odwołując się do książkowych wiadomości na temat zastosowania neurofeedbacku, okazuje się, że każde z tych powikłań można skutecznie leczyć tą metodą.

Należy również wspomnieć, że Covid-19 zwiększa częstość epizodów naczyniowych z udarami mózgu, a więc i ich następstwa, od strony neurofizjologicznej klasyfikujące się jako mikroudary. Treningi neurofeedback pozwalają na wytrenownie nowych połączeń neuronalnych, dzięki czemu przywraca sprawność mózgu.

Treningi skierowane są również dla kierowców.

Poprzez zwiększenie uwagi oraz koncentracji wpływają na bezpieczeństwo oraz redukują uczucie zmęczenia podczas długich tras.

Neurofeedback jest przeznaczony dla:

 • kandydatów na kierowców, w celu likwidacji stresu przed egzaminami teoretycznymi i praktycznymi oraz jako usprawnienie techniki jazdy poprzez zwiększenie koordynacji,
 • kierowców zawodowych, u których wraz z wiekiem obniża się koncentracja i uwaga oraz zmniejsza się czas reakcji na bodźce,
 • młodych kierowców, nabywających doświadczenie, w celu redukcji stresu związanego z poruszaniem się po nieznanych trasach,
 • kierowców rajdowych, u których warto pracować dodatkowo nad czasem reakcji i gotowością startową.

Treningi neurofeedback poprawiają jakość życia osób starszych, usprawniając pracę mózgu oraz jego funkcje np. pamięć.

Neurofeedback może być stosowany jako terapia uzupełniająca dla osób:

 • w rehabilitacji po urazach i udarach mózgu,
 • z zaburzeniami snu,
 • z lękami, obniżonym nastrojem, depresją,
 • zagrożonych chorobami neurodegeneracyjnymi,

Dla seniorów aktywnie spędzających czas treningi są przydatne w celu odbudowy rezerwy poznawczej poprzez tworzenie większej ilości połączeń nerwowych. Zbudowanie rezerwy pozwala łagodniej odczuwać objawy chorób takich jak Alzheimer lub demencja i dłużej zachować sprawność intelektualną.

Nauka języków obcych u osób dorosłych często bywa wyzwaniem.

Spadek koncentracji, stres oraz natłok codziennych obowiązków wpływają na funkcje poznawcze, uwagę oraz pamięć. Regularne treningi neurofeedback stanowią doskonałe uzupełnienie kursów językowych. Przyspieszają proces nauki, poprawiają koncentrację, pamięć oraz pewność mówienia w języku obcym.

Stres jest nieodłącznym elementem naszego funkcjonowania.

W odpowiedniej ilości bywa czynnikiem motywującym i napędzającym do działania. Warto jednak, aby utrzymał się na odpowiednim poziomie, który będzie korzystnie wpływał na kojarzenie i powiązywanie faktów, łatwą naukę oraz dobre funkcjonowanie w zakresie planowania. Utrzymywanie stresu na wyższym poziomie może powodować rozdrażnienie, ciągłe pobudzenie i problemy z uwagą.

Chroniczny stres może być niebezpieczny dla zdrowia oraz powodować bezsenność. Poprzez treningi Neurofeedback możemy nauczyć się utrzymywać stres na odpowiednim poziomie oraz nauczyć się skutecznie odpoczywać.

Bezsenność staje się powoli chorobą cywilizacyjną.

Żeby nasz organizm był wydajny potrzebuje odpoczynku. Najistotniejsze procesy regeneracyjne zachodzą bowiem w trakcie snu. To czas wypoczynku, wzrostu i odbudowy tkanek organizmu. We śnie spędzamy aż ok. 1/3 naszego życia i dlatego ocena jego jakości staje się głównym wskaźnikiem subiektywnej oceny jakości życia.

Treningi neurofeedback znacząco wpływają i poprawiają jakość snu, a ich regularność prowadzi do jego pogłębienia i wydłużenia. Terapia przywraca prawidłową architekturę snu, poprzez budowanie prawidłowej architektury faz snu.Neurofeedback - korzyści dla sportowców

Sport to Twoja pasja? Grasz, pływasz, a może uprawiasz sporty ekstremalne?

Nie ma znaczenia czy jesteś zawodowcem, uprawiasz sport wyczynowo, czy rekreacyjnie. Treningi neurofeedback pomogą Ci nie tylko opanować nowe umiejętności, lecz również zwiększą szybkość reakcji oraz pomogą zapanować nad stresem towarzyszącym okresom przedstartowym.

Nowe umiejętności, tricki.. Czujesz, że doszedłeś do ściany? Mózg to nasze centrum dowodzenia. Tam pojawia się cel, który ciało ma zrealizować.

Chciałbyś opanować nowe umiejętności i osiągnąć lepsze wyniki sportowe? Chcesz widzieć więcej, szybciej realizować zamierzone cele oraz być skoncentrowanym na wykonywanych czynnościach? Metoda neurofeedback zmaksymalizuje efektywność Twojej koordynacji i szybkości reakcji.

Dzięki treningom nauczysz się działać sprawnie, kontrolować swój stan psychofizyczny, oraz zwiększysz refleks i sprawność ruchową.

Wszystko jest w głowie.

Bardzo często o wyniku nie decyduje sytuacja na boisku lub w ringu. Głównie przesądza to, co dzieje się w głowie zawodnika.

Regularne treningi metodą neurofeedback pozwalają opanować umiejętności koncentrowania się na zadaniu i skupiania uwagi na najwyższym poziomie. Podnoszą także samoocenę i  podwyższają nastrój. Od nas samych zależy, czy zadbamy o kondycję najważniejszego organu, jakim jest nasz mózg. Warto zadbać o swój umysł i skorzystać z metody, która pozwoli osiągnąć więcej, szybciej i lepiej.

Treningi neurofeedback są już stałym elementem szkolenia olimpijskiego. Gdy gra toczy się o najwyższe trofeum, a ułamki sekund decydują o wygranej, nie ma miejsca na niesprawdzone metody.

Metoda neurofeedback znana jest od blisko 60 lat. Została stworzona przez NASA w celu poprawy funkcjonowania astronautów w trudnych i stresujących warunkach. W chwili obecnej mamy do dyspozycji zaawansowaną technologię i doświadczenie zdobyte przez lata badań i praktyki.

Metoda ta wykorzystywana była m.in w treningu polskiej kadry skoczków narciarskich, korzystają z niej również biegacze i piłkarze. Może być stosowana w formie treningu mentalnego w celu osiągnięcia optymalnej gotowości startowej.

Treningi, zawody, konieczność trzymania diety… Wszystko to wymaga dużej motywacji.

Pojawia się stres: czy zdążysz, czy osiągniesz wymarzony cel… Czy zdobędziesz to, po co tu jesteś? Każdy, kto kiedyś próbował swoich sił w zawodach wie, że stres jest nieodłącznym elementem. Dzięki regularnym treningom metoda neurofeedback pozwala wzmocnić odporność na stres, nauczyć kontrolować swoje emocje oraz osiągnąć stan głębokiej relaksacji. Pomaga likwidować lęki, poprawia nastrój i zwiększa motywację do działania.